• கணக்கை ஆக்கு
 • பங்களிப்புக்கள்
 • இந்த IP முகவரிக்கான உரையாடல்
 • Simple English

ஆங்கிலம் [ தொகு ]

பலுக்கல் [ தொகு ], பெயர்ச்சொல் [ தொகு ].

 • ஒப்படைப்பு ; ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி , வேலை ; நியமனம்; திட்டப்பணி
 • பயிற்சிப் பணி
 • உடைமையின் உரிமை , பாத்தியதை, முதலியவை மாற்றும் பத்திரம் .
 • வணிகவியல்: உரிமை மாற்றம்
 • கணினியில்: மதிப்பளித்தல் (Assigning a value as in: x = y + 2 ; அதாவது, y+2 என்ற கோவையின் மதிப்பை x என்ற மாறிக்கு அளிப்பது. மதிப்பளிக் கூற்று - assignment statement)
 • வகுத்தமைத்தல், வகுத்தொதுக்குதல், வகுப்பீடு, ஒப்படைப்பு, ஒப்படைத்த பகுதி, ஈடு, காரணக்குறிப்பீடு, உடைமை உரிமையளிப்பதற்கு உரிய பத்திரம்

விளக்கம் [ தொகு ]

 • வணிகவியல் - ஒருவர் தம் சொத்தையோ ஓர் ஆவணத்தையோ இன்னொருவருக்கு மாற்றுதல். [1]

ஆதாரம் [ தொகு ]

 • ↑ வணிகவியல் பேரகராதி

what meaning of assignment in tamil

 • ஆங்கிலம்-சட்டத்துறை
 • ஆங்கிலம்-வணிகவியல்
 • ஆங்கிலம்-பொதுக்கணினியியல்
 • ஆங்கிலம்-வேளாண்மை
 • ஆங்கிலம்-கணிதம்
 • ஆங்கிலம்-த.இ.ப.அகரமுதலியின் சொற்கள்
 • வரையறுக்கப்பட்ட உள்ளடக்க அகலத்தை மாற்று

Multibhashi

 • Learn English Online Classes
 • Learn Foreign Languages
 • Learn Indian Languages
 • Live Online Classes for Kids
 • See Other Live Online Classes
 • Books to Learn French
 • Books to learn Spanish
 • Books to learn German
 • Books to learn Chinese
 • Books to learn Japanese
 • Books to learn Korean
 • Books to learn Portuguese
 • Books to learn Persian
 • Books to learn Tibetan
 • Books to learn Italian
 • Books to learn Russian
 • Best Books to learn Arabic from in 2021
 • English Dictionary
 • English – Hindi Dictionary
 • English – Kannada Dictionary
 • English – Telugu Dictionary
 • English – Tamil Dictionary
 • Learn English Articles
 • Learn Hindi Articles
 • Learn Kannada Articles
 • Learn Tamil Articles
 • Learn Gujarati Articles
 • Translation Services
 • Localization Services
 • Voice Over Services
 • Transcription Services
 • Digital Marketing Services
 • Vernacular Language Service Offerings
 • Case Studies
 • For Business / Enterprises

assignment meaning in Tamil | assignment தமிழ் பொருள்

what meaning of assignment in tamil

assignment  ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி

ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி.

what meaning of assignment in tamil

assignment =  ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி

Pronunciation  =  🔊 bb1.onclick = function(){ if(responsivevoice.isplaying()){ responsivevoice.cancel(); }else{ responsivevoice.speak("assignment", "uk english female"); } }; assignment, pronunciation in tamil  =  அசைன்மண்ட், assignment  in tamil : ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி, part of speech :  noun  , definition in english : a duty that you are assigned to perform , definition in  tamil : ஒரு வேலை அல்லது படிப்பின் ஒரு பகுதியாக ஒருவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வேலை., examples in english :.

 • The student’s math assignment was too difficult for him to finish

Examples in Tamil :

 • ஒரு ஜெர்மன் பத்திரிகைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட பணிக்காக நான் நியமிக்கப்பட்டேன்

Synonyms of assignment

Antonyms of assignment, about english tamil dictionary.

Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Also see the translation in Tamil or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Tamil improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Tamil Language

Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with.

Download App

Cambridge Dictionary

 • Cambridge Dictionary +Plus

Translation of assign – English–Tamil dictionary

Your browser doesn't support HTML5 audio

assign verb [T] ( CHOOSE )

 • Every available officer will be assigned to the investigation .
 • The textbooks were assigned by the course director .
 • Part of the group were assigned to clear land mines .
 • Each trainee is assigned a mentor who will help them learn more about the job .
 • We were assigned an interpreter for the duration of our stay .

assign verb [T] ( SEND )

 • She was assigned to the Paris office .
 • All the team were assigned to Poland.

Phrasal verb

(Translation of assign from the Cambridge English–Tamil Dictionary © Cambridge University Press)

Examples of assign

Translations of assign.

Get a quick, free translation!

{{randomImageQuizHook.quizId}}

Word of the Day

ride off into the sunset

to begin a new, happy life at the end of a story

Apples and oranges (Talking about differences, Part 2)

Apples and oranges (Talking about differences, Part 2)

what meaning of assignment in tamil

Learn more with +Plus

 • Recent and Recommended {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
 • Definitions Clear explanations of natural written and spoken English English Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
 • Grammar and thesaurus Usage explanations of natural written and spoken English Grammar Thesaurus
 • Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
 • English–Chinese (Simplified) Chinese (Simplified)–English
 • English–Chinese (Traditional) Chinese (Traditional)–English
 • English–Dutch Dutch–English
 • English–French French–English
 • English–German German–English
 • English–Indonesian Indonesian–English
 • English–Italian Italian–English
 • English–Japanese Japanese–English
 • English–Norwegian Norwegian–English
 • English–Polish Polish–English
 • English–Portuguese Portuguese–English
 • English–Spanish Spanish–English
 • English–Swedish Swedish–English
 • Dictionary +Plus Word Lists
 • assign (CHOOSE)
 • assign (SEND)
 • Translations
 • All translations

To add assign to a word list please sign up or log in.

Add assign to one of your lists below, or create a new one.

{{message}}

Something went wrong.

There was a problem sending your report.

shabd-logo

Meaning of ASSIGNMENT in Tamil

Use in sentences of பணி, meaning of assignment in english.

 • An allotting or an appointment to a particular person or use; or for a particular time, as of a cause or causes in court.
 • A transfer of title or interest by writing, as of lease, bond, note, or bill of exchange; a transfer of the whole of some particular estate or interest in lands.
 • The writing by which an interest is transferred.
 • The transfer of the property of a bankrupt to certain persons called assignees, in whom it is vested for the benefit of creditors.

Synonyms of ‘ பணி ’

 • நிர்ணயம் ASSIGNMENT ,
 • கொடுத்து விடுதல் ASSIGNMENT ,
 • சொத்துரிமைப் பத்திரம் ASSIGNMENT ,
 • எறும்ப ANT ,
 • வகுப்பீடு ASSIGNMENT ,

Antonyms of ‘ பணி ’

Articles related to ‘ பணி ’, எழுத்துக்களின் மூலம் மற்ற வார்த்தைகளைப் பாருங்கள், ஒரு புத்தகத்தைப் படியுங்கள்.

 • வாழ்க்கை வரலாற்று நினைவுகள்
 • குழந்தைகள் இலக்கியம்
 • நகைச்சுவை-நையாண்டி
 • காமிக்ஸ்-மீம்ஸ்
 • கைவினை-பொழுதுபோக்கு
 • குற்றம்-துப்பறியும்
 • நாட்குறிப்பு
 • சிற்றின்பம்
 • குடும்பம் சார்ந்த
 • ஃபேஷன்-வாழ்க்கை முறை
 • ஆரோக்கியம்-உடற்பயிற்சி
 • திகில் - அமானுஷ்யம்
 • சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
 • காதல்-காதல்
 • மதம்-ஆன்மிகம்
 • அறிவியல் புனைகதை
 • அறிவியல்-தொழில்நுட்பம்
 • விளையாட்டு-விளையாட்டு வீரர்கள்
 • சஸ்பென்ஸ்-த்ரில்லர்
 • வர்த்தகம்-பணம்
 • மொழிபெயர்ப்பு
 • பயணக்கட்டுரை
 • சமீபத்திய புத்தகங்கள்
 • டாப் டிரெண்டிங் புத்தகங்கள்
 • பட்டியலிடப்பட்ட புத்தகங்கள்
 • அச்சிடப்பட்ட பதிப்பு புத்தகங்கள்
 • ஆடியோ புத்தகங்கள்
 • மதிப்பரீதிக்குக் கொண்டுபெறப்பட்ட புத்தகங்கள்
 • புத்தகப் போட்டி
 • பொது புத்தகங்கள்
 • கவிதை / கவிதை தொகுப்பு
 • கதை / கதை தொகுப்பு
 • அனைத்து புத்தகங்கள் ...

கட்டுரையைப் படியுங்கள்

 • Sandesh khali incident
 • Farmer's Movement
 • Basant Panchami
 • Controversy over caste based reservation
 • Budget 2024
 • Martyr's Day
 • Republic Day 2024
 • Shree Ram Mandir -Ayodhya
 • World Hindi Day
 • Hit and run law
 • New year 2024
 • Veer baal divas
 • Christmas 2023
 • Suspension of MPs
 • Attack on parliament
 • Article 370
 • Armed forces flag day
 • Assembly election result 2023
 • COP-28 SUMMIT
 • அனைத்து கட்டுரைகள்...

பிற மொழிகள்

what meaning of assignment in tamil

 • assignment meaning in tamil

assignment meaning in tamil with example

 • as meaning in tamil
 • ascendancy meaning in tamil
 • ascender meaning in tamil
 • ascending meaning in tamil
 • ascension meaning in tamil
 • ascent meaning in tamil
 • ascertainment meaning in tamil
 • ascetic meaning in tamil
 • ascribe meaning in tamil
 • ash meaning in tamil
 • ashamed meaning in tamil
 • ashtray meaning in tamil
 • asia meaning in tamil
 • asinine meaning in tamil
 • asininity meaning in tamil
 • ask meaning in tamil
 • asked meaning in tamil
 • askew meaning in tamil
 • asking meaning in tamil
 • asleep meaning in tamil
 • aspect meaning in tamil
 • aspects meaning in tamil
 • aspiration meaning in tamil
 • aspire meaning in tamil
 • aspirin meaning in tamil
 • assail meaning in tamil
 • assailant meaning in tamil
 • assault meaning in tamil
 • assemblage meaning in tamil
 • assemble meaning in tamil
 • assembler meaning in tamil
 • assembly meaning in tamil
 • assemblyman meaning in tamil
 • assent meaning in tamil
 • assert meaning in tamil
 • assertion meaning in tamil
 • assesment meaning in tamil
 • assess meaning in tamil
 • assessment meaning in tamil
 • asset meaning in tamil
 • assets meaning in tamil
 • assiduous meaning in tamil
 • assignation meaning in tamil
 • assigned meaning in tamil
 • assignments meaning in tamil
 • assimilate meaning in tamil
 • assimilation meaning in tamil
 • assist meaning in tamil
 • assistance meaning in tamil
 • assistant meaning in tamil
 • assisting meaning in tamil
 • associate meaning in tamil
 • associated meaning in tamil
 • association meaning in tamil
 • assort meaning in tamil
 • assume meaning in tamil
 • assumption meaning in tamil
 • assure meaning in tamil
 • assured meaning in tamil
 • asterisk meaning in tamil
 • astonishing meaning in tamil
 • astonishment meaning in tamil
 • astound meaning in tamil
 • astrologer meaning in tamil
 • astrology meaning in tamil
 • astronaut meaning in tamil
 • astronomy meaning in tamil
 • astrophysicist meaning in tamil
 • astrophysics meaning in tamil
 • astuteness meaning in tamil
 • asunder meaning in tamil
 • asylum meaning in tamil
 • asymmetry meaning in tamil
 • asymptote meaning in tamil
 • asafetida meaning in tamil
 • asap meaning in tamil
 • asbestos meaning in tamil
 • ascendant meaning in tamil
 • ascertain meaning in tamil
 • ascites meaning in tamil
 • aseptic meaning in tamil
 • aside meaning in tamil
 • asparagus meaning in tamil
 • aspartame meaning in tamil
 • aspen meaning in tamil
 • asperity meaning in tamil
 • aspersion meaning in tamil
 • asphalt meaning in tamil
 • assassination meaning in tamil
 • assertive meaning in tamil
 • assorted meaning in tamil
 • asteroid meaning in tamil
 • astigmatism meaning in tamil
 • astounding meaning in tamil
 • astray meaning in tamil
 • astringent meaning in tamil
 • astute meaning in tamil

Voice speed

Text translation, source text, translation results, document translation, drag and drop.

what meaning of assignment in tamil

Website translation

Enter a URL

Image translation

Translation of "assign" into Tamil

நியமித்தல், பயன்படுத்து, சாரிசெய்-தல் are the top translations of "assign" into Tamil. Sample translated sentence: (1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, do you encourage your children and teenagers to work cheerfully at any assignment that they are given to do, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site? ↔ (1 சாமுவேல் 25:41; 2 இராஜாக்கள் 3:11) பெற்றோரே, ராஜ்ய மன்றத்திலோ அசெம்பிளி அல்லது மாநாடு நடக்கும் இடத்திலோ கொடுக்கப்படும் எந்த வேலையையும் இன்முகத்தோடு செய்ய உங்களுடைய சிறுபிள்ளைகளையும் டீனேஜ் பிள்ளைகளையும் ஊக்குவிக்கிறீர்களா?

(transitive) To designate or set apart something for some purpose. [..]

English-Tamil dictionary

பயன்படுத்து, சாரிசெய்-தல்.

நிலமுதலியவற்றைச் சாஸனமூலம் உதவுதல்

Less frequent translations

 • ஜாரிசெய்-தல்
 • நியமி-த்தல்
 • உரிமைமாற்று
 • சட்டப்படி உடைமையின் உரிமை மாற்றி வழங்கப்பெற்றவர்பேற்றுரிமையாளர்
 • பேற்றுரிமையாளர்
 • குறியிடுதல்

Show algorithmically generated translations

Automatic translations of " assign " into Tamil

Translations with alternative spelling

ஒப்படை, உரிமைப்படுத்து. மாற்றுரிமையளி,

Phrases similar to "assign" with translations into tamil.

 • land assignment நில - ஒப்படைப்பு
 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers பெயர் மற்றும் எண் ஒப்படைப்புக்கான இணையக் கூட்டகம்
 • assignable cause குறித்தற்குறிய காரணம் · சான்றாக்கக் காரணம்
 • assigner = assignor உரித்திடுநர்
 • damages, assignment of இழப்பு மாற்றீடு
 • Assignment ஒதுக்கம்
 • assignment statement ஒப்படை கூற்று · ஒப்படை கூற்றுஇருத்து கூற்று · மதிப்பளிக் கூற்று
 • optimal assignment problem உகந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்கு

Translations of "assign" into Tamil in sentences, translation memory

Assign Meaning In Tamil

எளிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் வரையறைகளுடன் assign இன் உண்மையான அர்த்தத்தை அறியவும்., definitions of assign.

1 . ஒதுக்க (ஒரு வேலை அல்லது செயல்பாடு).

1 . allocate (a job or duty).

இணைச்சொற்கள்

2 . ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக (ஏதாவது) நியமிக்கவும் அல்லது ஒதுக்கவும்.

2 . designate or set (something) aside for a specific purpose.

3 . பரிமாற்றம் (சட்ட உரிமைகள் அல்லது கடமைகள்).

3 . transfer (legal rights or liabilities).

Examples of Assign :

1 . ஒரு இடம்

1 . a homework assign ment

2 . நான் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் சரிபார்த்தல், அத்துடன் சுத்தம் செய்தல், துணி துவைத்தல், சமையல் செய்தல் போன்றவற்றின் பொறுப்பில் இருந்தேன்.

2 . i was assign ed to do translation and proofreading, plus cleaning, laundry, cooking, and so on.

3 . வணிகப் பணிகளுடன் கூடிய சட்டம் எல்எல்பி(ஹான்ஸ்) உண்மையான பணி அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் ஆசிரியர்களால் மதிப்பிடப்படுகிறது.

3 . llb(hons) law with business assign ments are based on real-life work experience and assessed by tutors on an ongoing basis.

4 . தயவு செய்து எனது பணியை மீண்டும் தரவும்.

4 . Please regrade my assign ment.

5 . மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்கவும், மீதமுள்ள அனைத்து அதிகாரங்களையும் அவர்களிடம் விட்டுவிடவும்.

5 . assign more powers to the states and leave them all residuary powers.

6 . 2000 தேர்தல்களை அடுத்து, மீர் தாகனுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

6 . In the wake of the 2000 elections, Meir Dagan was assign ed a key role.

7 . தற்போது, ​​வெலோசிராப்டரின் இரண்டு இனங்கள் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன, இருப்பினும் மற்றவை கடந்த காலத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

7 . currently, only two species of velociraptor are recognized although there have been others assign ed in the past.

8 . ஒரு நபரின் குளோபுலின் விதிமுறையை விட குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருந்தால், முதலில், ஒரு விரிவான நோயறிதல் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.

8 . if the globulin of a person is below or above the norm, then in the first place, a detailed diagnosis should be assign ed to him.

9 . புதிய பணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

9 . new assign ed task.

10 . நிறம்: ஒதுக்கப்பட்ட நிறம்.

10 . color: assign ed color.

11 . தங்கள் பணிகளை நிறைவேற்ற.

11 . fulfill your assign ments.

12 . இந்த வேலையை நாங்கள் விரும்பினோம்!

12 . we loved this assign ment!

13 . ஆதாரப் பணிகளைப் பார்க்கவும்.

13 . view resource assign ments.

14 . துறைமுகத்தை தானாக ஒதுக்கவும்.

14 . assign port automatically.

15 . உங்கள் வீட்டுப்பாடம் எப்போது?

15 . when's your assign ment due?

16 . பயிற்சியாளரால் குறிக்கப்பட்ட பணிகள் (tma).

16 . tutor marked assign ments(tma).

17 . தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உருப்படிகளுக்கு குறிச்சொற்களை ஒதுக்கவும்.

17 . assign tags to & selected items.

18 . என் வீட்டுப்பாடத்தைப் படித்தீர்களா?

18 . you read my homework assign ments?

19 . அவர் வேறு பணிக்குச் சென்றார்.

19 . he went on to another assign ment.

20 . ஒவ்வொரு ஓட்டுனருக்கும் ஒரு எண் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

20 . each driver is assign ed a number.

assign

Similar Words

Assign meaning in Tamil - Learn actual meaning of Assign with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Assign in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.

SHABDKOSH

English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு

The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.

 • Pronunciation
 • Word Network
 • Inflections

Description

 • Word Finder

assignee - Meaning in Tamil

 • உரிமைமாற்றம் பெறுபவர்
 • ஒப்படைக்கப்பெற்ற நபர்

assignee Word Forms & Inflections

Definitions and meaning of assignee in english, assignee noun.

Assignment is a legal term used in the context of the laws of contract and of property. In both instances, assignment is the process whereby a person, the assignor , transfers rights or benefits to another, the assignee . An assignment may not transfer a duty, burden or detriment without the express agreement of the assignee. The right or benefit being assigned may be a gift or it may be paid for with a contractual consideration such as money.

What is another word for assignee ?

Sentences with the word assignee

Words that rhyme with assignee

English Tamil Translator

Words starting with

What is assignee meaning in tamil.

Other languages: assignee meaning in Hindi

Tags for the entry "assignee"

What is assignee meaning in Tamil, assignee translation in Tamil, assignee definition, pronunciations and examples of assignee in Tamil.

SHABDKOSH Apps

Download SHABDKOSH Apps for Android and iOS

Ad-free experience & much more

what meaning of assignment in tamil

English tenses

what meaning of assignment in tamil

Learn to pronounce these difficult words in English

what meaning of assignment in tamil

Tips of essay writing for children

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

what meaning of assignment in tamil

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

Vocabulary Lists

We provide a facility to save words in lists.

Basic Word Lists

Custom word lists.

You can create your own lists to words based on topics.

Login/Register

To manage lists, a member account is necessary.

Share with friends

Social sign-in.

what meaning of assignment in tamil

Translation

SHABDKOSH Logo

If you want to access full services of shabdkosh.com

Please help Us by disabling your ad blockers.

or try our SHABDKOSH Premium for ads free experience.

Steps to disable Ads Blockers.

 • Click on ad blocker extension icon from browser's toolbar.
 • Choose the option that disables or pauses Ad blocker on this page.
 • Refresh the page.

Spelling Bee

Hear the words in multiple accents and then enter the spelling. The games gets challenging as you succeed and gets easier if you find the words not so easy.

The game will show the clue or a hint to describe the word which you have to guess. It’s our way of making the classic hangman game!

Antonym Match

Choose the right opposite word from a choice of four possible words. We have thousand of antonym words to play!

Language Resources

Get our apps, keep in touch.

 • © 2024 SHABDKOSH.COM, All Rights Reserved.
 • Terms of Use
 • Privacy Policy

Liked Words

Shabdkosh Premium

Try SHABDKOSH Premium and get

 • Ad free experience.
 • No limit on translation.
 • Bilingual synonyms translations.
 • Access to all Vocabulary Lists and Quizzes.
 • Copy meanings.

Already a Premium user?

bottom_desktop desktop:[300x250]

COMMENTS

 1. ASSIGNMENT in Tamil

  ASSIGNMENT translate: ஒருவருக்கு அவரின் படிப்பு அல்லது வேலையின் ஒரு ...

 2. assignment

  ஆங்கிலம்: ·ஒப்படைப்பு; ஒப்படைக்கப்பட்ட பணி, வேலை; நியமனம் ...

 3. assignment in Tamil

  Check 'assignment' translations into Tamil. Look through examples of assignment translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

 4. assignment meaning in Tamil

  Get the meaning of assignment in Tamil with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). ... அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the ...

 5. assignment

  assignment noun. the act of putting a person into a non-elective position. Synonyms. appointment, designation, naming. நியமனம். Example. "the appointment had to be approved by the whole committee". the act of distributing something to designated places or persons. Synonyms.

 6. assign

  assign translate: ஒருவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை அல்லது வேலையின் ஒரு ...

 7. Meaning of ASSIGNMENT in Tamil

  Meaning of ASSIGNMENT in English. An allotting or an appointment to a particular person or use; or for a particular time, as of a cause or causes in court. A transfer of title or interest by writing, as of lease, bond, note, or bill of exchange; a transfer of the whole of some particular estate or interest in lands.

 8. assignment

  assignment translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for assignment

 9. assignment Tamil Dictionary Meaning

  assignment tamil meaning and more example for assignment will be given in tamil. Saraswat elated over new assignment HYDERABAD V.K. Saraswat the newly appointed Scientific Adviser to the Defence Minister and DirectorGeneral Defence Research and Development Organisation DRDO has expressed happiness over his new assignment.

 10. ASSIGNMENT

  Assignment meaning in Tamil. Assignment Tamil Translation. Assignment in Tamil. Assign in Tamil.Learn word meanings in Tamil. English Galatta brings you 2 mi...

 11. How to say assignment in Tamil

  What's the Tamil word for assignment? Here's a list of translations. Tamil Translation. வேலையை. Vēlaiyai. More Tamil words for assignment. நிர்ணயம். Nirṇayam assignment.

 12. Google Translate

  Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

 13. Assignment meaning and definitions

  Assignment definition. Noun. An allotting or an appointment to a particular person or use; or for a particular time, as of a cause or causes in court. A transfer of title or interest by writing, as of lease, bond, note, or bill of exchange; a transfer of the whole of some particular estate or interest in lands.

 14. assignments Tamil Dictionary Meaning

  assignments tamil meaning and more example for assignments will be given in tamil. Chandapilla Panikkar and secretary P.N. Dileep said the norm is that internal marks should be based on attendance tests assignments or projects. Tanwar said the new presidents had been asked to take charge of their new assignments and then work hand in hand with ...

 15. assign in Tamil

  Check 'assign' translations into Tamil. Look through examples of assign translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. ... 2 Kings 3:11) Parents, do you encourage your children and teenagers to work cheerfully at any assignment that they are given to do, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site ...

 16. What Is assignment?

  Assignment meaning in Tamil - Let us look at the meaning of assignment in Tamil and understand how to use it in your day-to-day life.I have explained assignm...

 17. Assignment Meaning In Tamil

  Meaning of Assignment in Tamil language with definitions, examples, antonym, synonym. தமிழில் அர்த்தம் படிக்கவும்.

 18. assignments

  assignment noun. the act of putting a person into a non-elective position. Synonyms. appointment, designation, naming. நியமனம். Example. "the appointment had to be approved by the whole committee". the act of distributing something to designated places or persons. Synonyms.

 19. Assign Meaning In Tamil

  Assign meaning in Tamil - Learn actual meaning of Assign with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Assign in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

 20. assign meaning in Tamil

  What is assign meaning in Tamil? The word or phrase assign refers to select something or someone for a specific purpose, or attribute or credit to, or decide as to where something belongs in a scheme, or attribute or give, or transfer one's right to, or give out. See assign meaning in Tamil, assign definition, translation and meaning of assign ...

 21. How to say assign in Tamil

  assign. What's the Tamil word for assign? Here's a list of translations. Tamil Translation. ஒதுக்க. Otukka. More Tamil words for assign. நியமி.

 22. assignee

  Description. Assignment is a legal term used in the context of the laws of contract and of property. In both instances, assignment is the process whereby a person, the assignor, transfers rights or benefits to another, the assignee. An assignment may not transfer a duty, burden or detriment without the express agreement of the assignee.

 23. How to say "school assignment" in Tamil

  How to say school assignment in Tamil. How to say. school assignment. in Tamil. Tamil Translation. பள்ளி நியமிப்பு. Paḷḷi niyamippu. Find more words!